Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Noordoost Fryslân

26 juni 2017

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Noordoost Fryslân

Zoals u mogelijk reeds weet, zijn er wijzigingen op komst met betrekking tot het gezamenlijke Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeenten in Noordoost Fryslân. Via deze weg willen wij ABC-leden die zaken met de regionale gemeenten doen of willen gaan doen graag op de hoogte stellen van de op handen zijnde wijzigingen.

Sinds 2013 bestaat er een gezamenlijk Inkoop- en Aanbestedingsbeleid voor de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a., Dantumadiel, Ferwerderadiel en Dongeradeel. Vanaf medio 2017 (na publicatie in de krant) zal er voor de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (de zogenaamde DDFK-gemeenten) een nieuw gezamenlijk Inkoop- en Aanbestedingsbeleid in werking treden. Voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel blijft voorlopig het oude Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van kracht.

Belangrijkste gewijzigde punten in het nieuw DDFK Inkoop- en Aanbestedingsbeleid zijn:

- Voor onderhandse aanbestedingen wordt een digitaal uitnodigingsbeleid ontwikkeld, waarbij het makkelijker wordt regionale ondernemers uit te nodigen om deel te nemen.
- Bij onderhandse aanbestedingen wordt minimaal 1 ondernemer (bij voorkeur meer) uitgenodigd deel te nemen.
- De definitie van een regionale ondernemer is gesteld op: is gevestigd binnen de grenzen van de DDFK-gemeenten inclusief Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
- Naast de wettelijke rechtsmiddelen die ondernemers ter beschikking hebben met betrekking tot aanbestedingen, is er nu ook een klachtenmeldpunt op dit gebied voor DDFK ingericht.

Meer informatie kunt u vinden in de volgende bijlagen:

Presentatie aandachtspunten Inkoop- en Aanbestedingsbeleid DDFK 2017
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid DDFK gemeenten 2017
Gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013
(nog van toepassing voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel)