Leden ABC stemmen in met bijdrage Investeringsfonds 8karspelen

13 december 2017

Leden ABC stemmen in met bijdrage Investeringsfonds 8karspelen tijdens ALV 7 december 2017

In de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 7 december 2017 hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met het voorstel om een bijdrage te leveren aan het onlangs opgerichte Investeringsfonds 8karspelen. 

Doelstelling van Stichting Investeringsfonds 8karspelen is het stimuleren van de economische ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid in de gemeente Achtkarspelen. Het fonds doet dit door het beschikbaar stellen van (achtergesteld) kapitaal in combinatie met, of aanvulling op andere financieringsbronnen.

(Startende) duurzame ondernemers die in gesprek zijn met een door de AFM goedgekeurde instelling en een positieve beoordeling hebben ontvangen voor hun financieringsaanvraag, maar nog net wat kapitaal te kort komen, kunnen een aanvraag indienen bij de stichting. Het initiatief voor het oprichten van het fonds is genomen door de gemeente Achtkarspelen, Stichting Bedrijven Centrum Achtkarspelen, Rabobank Drachten Friesland Oost en Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC).

Ondernemers die interesse hebben voor ondersteuning door het fonds of meer informatie willen hebben, kunnen contact opnemen met Ale Procee (06-83207512) of Jos Blom (06-50266589).