Uitnodiging Ontbijtsessie op 29 oktober 2015

9 oktober 2015

Uitnodiging Ontbijtsessie op 29 oktober 2015

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn gemeenten met relatief veel metaalbedrijven. En zijn gemeenten met relatief veel mensen die al langere tijd zonder werk zitten.

Voor de metaalbedrijven is het van groot belang dat er op termijn goed personeel beschikbaar is. Het huidige personeel vergrijsd en er zal straks een nieuwe lichting klaar moeten staan. Voor de werkzoekenden geldt dat hoe langer de periode zonder werk duurt, hoe moeilijker het wordt om er weer tussen te komen. Maar er komt wel weer een tijd dat we iedereen nodig hebben. We kunnen de mensen niet aan de kant laten staan.

Per 1 november 2015 starten de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een werkervaringsproject in Drogeham.

Bij Wadro zal het oude beurtschip “Dorp Grouw” worden gerestaureerd.

Het schip “Dorp Grouw” is de metalen opvolger van het beurtschip “De AEbelina”, welke bij het Skûtsjemuseum in Eernewoude ligt. Dorp Grouw heeft na haar werk als beurtschip gefungeerd als plezierjacht, vissersboot en woonboot en is daarna aan haar lot overgelaten.

Een stichtingsbestuur met liefde voor de scheepvaart historie heeft zich er nu over ontfermd. In samenwerking met het lokale bedrijfsleven en de gemeenten zal het schip weer in de oude luister worden hersteld. In Drogeham wordt het metalen gedeelte van het schip opgeknapt. Later wordt bij het Skûtsjemuseum het houtwerk van het schip onder handen genomen.

De restauratiewerkzaamheden zullen worden gedaan met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de ontbijtsessie zal namens de Stichting Dorp Grouw zeiler Harry Amsterdam u bijpraten over de historie van dit bijzondere schip en zal Jelle Talsma van scheepswerf Talsma uitleg geven over de opzet van het werkgelegenheidsproject voor de metaalsector.

Het ABC bestuur nodigt haar leden van harte uit om bij deze ontbijtsessie aanwezig te zijn op donderdag 29 oktober 2015.

Aanvang ontbijtsessie: 08.00 uur

Lezing van Harry Amsterdam over de historie van het schip

Opzet van het project door Jelle Talsma

Einde ontbijtsessie: 10.00 uur

 

Locatie:

Wadro te Drogeham

Jan Gerkeswei 8

9289 XL Drogeham