Uitnodiging Winter BBQ met vooraf bijzondere ALV

17 november 2017

Uitnodiging Winter BBQ en bijzondere ALV voor de leden van het ABC

Op donderdag 7 december a.s. wordt door het KEI (Kennis-en Innovatiehuis Noordoost Fryslân) in samenwerking met de ONOF (Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân) en Dwaande weer de officiële eindejaarsbarbecue voor ondernemers, organisaties, onderwijs en overheid in de regio Noordoost Fryslân georganiseerd.

Voorafgaande aan deze bijeenkomst wil het bestuur van het ABC een extra Algemene Ledenvergadering beleggen voor haar leden. Het onderwerp van deze vergadering is in de ALV van april jl. al aangekondigd. Het betreft een korte vergadering van een half uur met onderstaande agenda;

Uitnodiging bijzondere Algemene Ledenvergadering ABC
1. Opening
2. Voorstel tot het verstrekken van een bijdrage van € 15.000,- door het ABC aan de Stichting Investeringsfonds 8karspelen.
3. Sluiting


Uitnodiging Winterbarbecue
Er zijn veel positieve ontwikkelingen in Noordoost Fryslân. En dan is het goed om elkaar ook eens informeel te ontmoeten. In een ongedwongen sfeer, zodat er ruimte is voor nieuwe ideeën. Voor samenwerking in onze regio! Onze regio had de eer om de eerste Regiodeal van Nederland binnen te halen, met daarin mooie kansen voor de economische structuurversterking. Dit zijn kansen die we gezamenlijk moeten oppakken voor het bedrijfsleven, overheden en onderwijs.

Locatie; Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân, Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost

PROGRAMMA
15.30 uur - BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING ABC

aansluitend start programma Winterbarbeque;
Thema; Regiodeal – Op weg naar een versnellingsagenda
16:00 uur - Inloop Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân, Kuipersweg 5, Buitenpost
16:30 uur - Dhr. Jelle Boerema, wethouder Gemeente Kollumerland C.A. De Regiodeal Noordoost Fryslân
17:00 uur - Netwerkbijeenkomst onder het genot van een barbecue en winterhapjes en een drankje
21:00 uur - Einde bijeenkomst

Aanmelden
Leden van het ABC kunnen zich, voor 1 december a.s., zowel voor de ledenvergadering als voor de Winterbarbeque aanmelden via de website van het ABC. Wij heten u van harte welkom.

De aanmeldingstermijn is inmiddels gesloten.