Brug Kootstertille gesloten voor zwaar verkeer

13 november 2013

Brug Kootstertille gesloten voor zwaar verkeer

In verband met de afsluiting voor zwaar verkeer van de brug bij Kootstertille organiseren de provincie Fryslân en de gemeente Achtkarspelen een informatiebijeenkomst op dinsdagavond 19 november om 19.30 uur in Dorpshuis Tillehûs (Van Harinxmastrjitte 7, 9288 BC Kootstertille). U kunt zich hiervoor opgeven bij Auke Piet van der Meulen van de gemeente Achtkarspelen (ap.vandermeulen@achtkarspelen.nl). Indien u reeds specifieke vragen heeft voor deze avond, dan wordt u verzocht deze per mail door te geven ter voorbereiding. Het is voor een ieder belangrijk dat de informatie op deze avond zo compleet mogelijk is.

Persbericht Provincie Fryslân

Met ingang van 13 november mogen vrachtwagens, trekkers en bussen niet meer over de brug over het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille rijden. Zwaar verkeer wordt omgeleid (zie omleidingsroute onderaan deze pagina). Personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruikmaken van de brug. De provincie stelt dit verbod in, omdat er schade is geconstateerd aan de fundering van de brug. De schade is ontstaan nadat een tanker op 25 oktober tegen de brug voer.

De schade kwam aan het licht toen de provincie een tweede inspectie liet uitvoeren. Een duikteam heeft geconstateerd dat meerdere betonnen palen onder de aangevaren brugpijler breuken vertonen. Deze pijler rust op ongeveer dertig van zulke palen. De provincie vindt het niet verantwoord om zwaar verkeer over de brug te laten rijden. Dit veroorzaakt te veel druk en trillingen op de beschadigde fundering. Het is wel veilig voor licht verkeer.

Noodreparatie

Het verbod geldt tot nader order, maar in elk geval tot einde van het jaar. De provincie stelt nu een plan op om de aangevaren pijler met een noodreparatie te stabiliseren. Daarnaast houden medewerkers nauwlettend in de gaten of de pijler verschuift. Hiervoor voeren ze wekelijks metingen uit.

Scheepvaart

De brug blijft gestremd voor scheepvaartverkeer met een doorvaarthoogte die hoger is dan 7.30 meter, omdat het beweegbare brugdek niet meer omhoog kan. Na de aanvaring raakte dit deel van de brug ontzet. Wel kunnen schepen tot 7.30 meter (t.o.v. streefpeil) onder het vaste deel van de brug door. De provincie gaat ondertussen ook aan de slag met de reparatie van de schade aan het beweegbare deel van de brug.

Rijkswaterstaat

Per 1 januari 2014 gaat het beheer van het Prinses Margrietkanaal over naar Rijkswaterstaat. Dat geldt ook voor de bijbehorende bruggen. Provincie en Rijkswaterstaat zijn in overleg hoe ze de schade bij brug Kootstertille het beste kunnen aanpakken.

Bron: Provincie Fryslân