Glasvezel internet voor scholen en bedrijven in Achtkarspelen

6 februari 2014

Glasvezel internet voor scholen en bedrijven in Achtkarspelen

Het bestuur van het Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC) heeft kennisgenomen van de recente ontwikkelingen rondom zakelijk glasvezel internet in de gemeente Achtkarspelen. Uw bestuur is verheugd over de ontwikkelingen en deelt deze dan ook graag met haar leden.

Op dit moment wordt een zelfstandige stichting opgericht welke de aanleg en exploitatie van het glasvezelnetwerk voor lokale bedrijven en scholen uit gaat voeren. Deze Stichting Glasvezel Achtkarspelen i.o. beoogt bij de aanleg van het netwerk en het leveren van internetdiensten een regionale samenwerking met Kabelnoord.

Deze week is de stichting i.o. gestart met de vraagbundeling, waarbij het de bedoeling is zoveel mogelijk intentieverklaringen te verkrijgen. Bij het behalen van het minimum gestelde aantal aansluitingen, zal een tracé aangelegd worden tussen diverse bedrijventerreinen en alle basisscholen in de gemeente. Aan deze route zullen zoveel mogelijk aansluitingen gerealiseerd worden op door de stichting aangegeven locaties. Dit geldt ook voor (agrarische) ondernemingen in de buitengebieden. De bedrijven die meedoen, ontvangen een interessante korting op de éénmalige aansluitkosten.

Afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat de provincie Fryslân € 1.000.000 beschikbaar stelt voor glasvezel in Achtkarspelen. Met deze bijdrage kunnen tegelijkertijd met de aanleg van zakelijk glasvezel (Fiber to the Office), voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een verdere verglazing naar alle woningen (Fiber to the Home). Een extra 'boost' voor verdere uitrol dus, mits de vraagbundeling bij bedrijven en scholen succesvol is. Lees ook het persbericht van de gemeente Achtkarspelen.

Bedrijven worden individueel benaderd door de stichting i.o., maar voor meer informatie over de vraagbundeling en de intentieverklaring verwijzen wij tevens u naar de website www.glasvezelachtkarspelen.nl

 

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Ale Procée, voorzitter