Koplopersproject Duurzaam Ondernemen

20 september 2012

Koplopersproject Duurzaam Ondernemen

In oktober zal er in de gemeente Achtkarspelen een tweede 'Koplopersproject Duurzaam Ondernemen' worden gestart. Aan de hand van de resultaten uit de kosteloze 'Duorsum Dwaande Ondernemersscan', hebben zich na individuele gesprekken reeds 11 deelnemers aangemeld voor het project. De eerste bijeenkomst, waar de officiële aftrap zal worden gegeven, is gepland op 17 oktober.

Het is nog steeds mogelijk voor bedrijven en instellingen om de scan in te vullen. Met de 'Duorsum Dwaande Ondernemersscan' krijgt u op eenvoudige wijze inzicht in waar uw organisatie staat op het gebied van duurzaam ondernemen. De 30 vragen van deze scan zijn gebaseerd op de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (de ISO 26000) en gaan over de volgende thema's:

  • Duurzaam ondernemen algemeen
  • Goed bestuur
  • People (mens)
  • Planet (milieu)
  • Profit (wat levert het op?)

Nadat u deze vragen heeft beantwoord, ontvangt u de uitkomsten van de scan per mail. U krijgt duidelijke informatie over waar uw bedrijf staat met betrekking tot duurzaam ondernemen. Daarnaast geven we u algemene aanbevelingen om uw bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Vervolgens kan er, indien gewenst, een individueel gesprek plaatsvinden. Dit alles wordt u aangeboden door de gemeente Achtkarspelen en is voor de deelnemende bedrijven kosteloos.

Als u de scan wilt invullen klik dan op de link: http://duorsum.duidelijk.nl/