‘Krachtig verbinden’ Bijeenkomst voor Lokale Ondernemers, Onderwijs en Overheid

20 maart 2014

‘Krachtig verbinden’ Bijeenkomst voor Lokale Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Op woensdag 2 april vanaf 16.30 uur organiseert de werkgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs Achtkarspelen samen met het Achtkarspelen Bedrijven Contact een (netwerk)bijeenkomst rondom het thema 'zorg'. Een interessant thema, want e.e.a. biedt natuurlijk ook veel kansen voor het bedrijfsleven. Er zullen nog veel nieuwe producten en diensten ontwikkeld moeten worden en waarom niet vanuit Achtkarspelen? Gastspreker Edward van der Meer, directeur Healthy Ageing Campus Netherlands te Groningen, zal ingaan op de kansen qua lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Programma:
16.30 uur - Inloop
17.00 uur - Korte presentatie Bouwen aan Ambitie 3
17.20 uur - Gastspreker Edward van der Meer
18.20 uur - Buffet met aansluitend netwerkborrel en informele afsluiting

Locatie:
OSG Singelland
Langelaan 18
9231 EN Surhuisterveen

Aanmelden kan onderaan deze pagina. Deze bijeenkomst staat ook open voor niet-leden, introducés zijn dus van harte welkom.

  

Healthy Ageing

Noord-Nederland is groot en dun bevolkt. Met de relatieve groei van het aantal ouderen, neemt ook het aantal mensen dat met meerdere chronische aandoeningen te maken heeft toe. Krimp en een vergrijzende maatschappij kan ervaren worden als een bedreiging, maar biedt ook geweldige kansen en economische impulsen.

Daarnaast wordt er krapte op de arbeidsmarkt verwacht. Dat vraagt om nieuwe oplossingen, die samen met zorgprofessionals, zorggebruikers en het MKB worden bedacht. De zorg moet anders worden georganiseerd. Met inzet van nieuwe media en technologie kan zorg dichtbij de burger gebracht worden, kunnen afstanden overbrugd worden en mensen geactiveerd worden tot participatie, beweging en langdurig zelfstandig wonen.

De Healthy Ageing Campus Netherlands moet de plek worden waar ondernemers en wetenschappers elkaar ontmoeten en samen werken aan innovaties rond gezond ouder worden. Centraal staat het ontwikkelen en aantrekken van (internationale) bedrijven. Dit project is ontwikkeld met behulp van ondernemers, mensen met internationale ervaring, onroerend goed deskundigen en beslissers binnen het UMCG.

Bouwen aan Ambitie III

Tijdens het schooljaar 2013/2014 staat het thema ‘zorg’ centraal in Bouwen aan Ambitie. Leerlingen van primair, voortgezet en beroepsonderwijs gaan samen met leerkrachten en ouders op onderzoek uit bij bedrijven en instellingen in de zorgbranche.

Bouwen aan Ambitie heeft als belangrijkste doel om het ambitieniveau in de regio te verhogen, het beroepsperspectief van leerlingen te vergroten en meer ‘betekenisvol’ te leren. Het onderwijs werkt hierin samen met ondernemers en de overheid (gemeente Achtkarspelen en Provincie Fryslân). Het enthousiasme van het onderwijs over de projectresultaten is groot. Ook het aantal bedrijven dat mee wil doen wordt steeds groter. Het bedrijfsleven is altijd op zoek naar gemotiveerde jonge instroom met een passende opleiding en dat deelname in het project daarbij kan helpen.

Bouwen aan Ambitie is in het schooljaar 2011/2012 van start gegaan met de bouw van 25 starterswoningen in Surhuisterveen (in samenwerking met VDM). Schooljaar 2012/2013 was Bouwen aan Ambitie II er op gericht meer leerlingen te interesseren in techniek en scheepsbouw (in samenwerking met Barkmeijer). 

   

Aanmelden