Noordoost Friesland bouwt met Masterplan aan gezamenlijke toekomst

19 mei 2010

Noordoost Friesland bouwt met Masterplan aan gezamenlijke toekomst

Zorgen voor woon/werkmogelijkheden voor starters en kleine ondernemingen. Een optimale digitale verbinding met de rest van de wereld. Kleine en grote kernen voorzien van alle nodige voorzieningen. Voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijfsleven, maar niet iedere gemeente voor zich en het oprichten van een ontwikkelfonds Noordoost Fryslân. De vijf gemeenten in Noordoost Fryslan en de provincie Fryslân maken zich de komende twintig jaar sterk voor een sterke economie in dit gebied die de bedreigingen kan weerstaan.

De afgelopen periode hebben de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân gekeken hoe dit gebied versterkt kan worden. Dit is beschreven in het sociaal economische masterplan genaamd “Netwerk Noordoost”. “We weten dat de arbeidsmoraal hier hoog is, de zelfredzaamheid groot is en de weerbaarheid voldoende aanwezig is. Voldoende ingrediënten om als overheden de inwoners en bedrijven te faciliteren om deze regio verder te ontwikkelen” zo zegt gebiedsgedeputeerde Piet Adema.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan van Achtkarspelen: “ De vijf gemeenten hebben elkaar goed gevonden en zijn bereid elkaar wat te gunnen. Deze visie willen we met kracht uitvoeren. We werken nu aan een gezamenlijk convenant bedrijventerreinen.” De regio werkt op diverse onderdelen al samen. Zo wisselen de ROC’s en het MKB leerlingen en leertrajecten en wordt er op een succesvolle manier gewerkt aan regiomarketing.

Het masterplan wordt de komende periode besproken in de gemeenteraden en Provinciale Staten. Vervolgens wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de concrete projecten worden benoemd.