Ondernemersbijeenkomst Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2010

4 november 2010

Ondernemersbijeenkomst Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2010

Dinsdagavond 2 november kwamen er ruim 100 ondernemers uit Tytsjerkstradeel en Achtkarspelen naar Kolkzicht in Surhuisterveen. Op het programma van deze avond stonden presentaties over het project Database en het Sociaal Economisch Masterplan.

Sociaal Economisch Masterplan
Om zes uur stond er voor de ondernemers eerst een heerlijk stampotbuffet klaar. Rond kwart over zeven nam Wim Bakker van bureau Van Werven het woord. Wim presenteerde een aantal conclusies uit het Sociaal Economisch Masterplan ‘Netwerk Noordoost’. Het Masterplan is opgesteld in opdracht van provincie Fryslân en de Noordoost Friese gemeenten.

Krachten bundelen
“Een analyse naar Noordoost Fryslân geeft aan dat de regio potentie heeft om een belangrijk toeristisch gebied te worden. De infrastructuur is daarbij erg belangrijk, met name de digitale” aldus Wim Bakker. “Het is zaak dat overheid en ondernemers de krachten bundelen om de kansen te benutten die er zijn. Netwerken is hierbij een voorwaarde, alleen op die manier kan er veel bereikt worden op het gebied van bijvoorbeeld de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven en de ontwikkeling van eigen kwaliteitsproducten”. Andere thema’s die door Wim werden besproken waren; woningbouw, bedrijventerreinen, scholing en innovatie, glasvezelinfrastructuur, regiomarketing en toerisme en recreatie.

Projectgroep Database
Omstreeks acht uur gaf Wouter de Groot, lid van de projectgroep Database van het Platform de Gouden Driehoek een presentatie. De projectgroep is momenteel bezig met een inventarisatie hoe het opleidingsniveau en de personeelsbehoefte is in de regio. De doelgroep waar Projectgroep Database zich op richt zijn de kleine bedrijven in de regio, die niet zijn aangesloten bij een ondernemerscollectief of brancheorganisatie. Hierdoor is er weinig bekend over de aard van de werkgelegenheid van deze bedrijven.

De gegevens die uit de inventarisatie van de projectgroep komen worden opgeslagen in een database. Op basis van deze gegevens gaan de partners van de Gouden Driehoek actie ondernemen om in te spelen op trends en ontwikkelingen door bijvoorbeeld onderwijsprogramma’s aan te passen en actief te werven voor bepaalde sectoren. Het uiteindelijke doel is de werkgelegenheid in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel te versterken.

Onderzoek Friese ondernemers 
Alle kleine bedrijven in Noordoost Friesland worden binnenkort benaderd om deel te nemen aan de enquête. Tijdens de drukbezochte ondernemersavond vulde de heer Helfrich van Drogisterij Helfrich in Surhuisterveen de eerste enquête voor het project Database online in. De enquête staat vanaf woensdag 10 november online opwww.goudendriehoek.noordoostfriesland.nl.