Ondernemersbijeenkomst Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

31 december 2012

Ondernemersbijeenkomst Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Beste ABC-leden,

Via deze weg wenst het ABC-bestuur u een voorspoedig 2013! Het nieuwe jaar is slechts enkele dagen jong, maar hierbij nodigen wij u al uit voor de eerste ledenbijeenkomst. Op dinsdag 29 januari wordt er samen met Commerciële Club de Wâlden een ondernemersbijeenkomst georganiseerd voor de leden van beide verenigingen, dit op locatie bij Rabobank Burgum-De Lauwers te Surhuisterveen. Een prachtige kans om te netwerken met ondernemers uit de eigen gemeente Achtkarspelen en die uit de buurgemeente Tytsjerksteradiel.

De verregaande samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zal natuurlijk één van de gespreksonderwerpen zijn. W&I De Wâlden is bijvoorbeeld de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen van beide gemeenten. Zij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

  • het accepteren van economisch rendabel werk staat voorop;
  • burgers zijn zelfredzaam & autonoom;
  • we werken vraaggericht aan werkloosheidsvraagstukken in ons werkgebied samen met bedrijven en collega's van beide gemeenten;
  • daar waar economisch rendabel werk niet in het zicht is, worden de talenten van werkzoekenden benut voor maatschappelijk nuttige taken.

De werkgeversdienstverlening staat hierbij voorop: werkgevers zijn onze klanten. Samen met bestuurders, EZ, Beheer, Onderwijs en andere collega's uit de gemeenten helpen wij hen zo goed mogelijk. Hiertoe is door Astrid Peerenboom een plan van aanpak Werkgeversdienstverlening opgesteld. Dit 'Plan van Aanpak' beschrijft de manier om zoveel mogelijk werkzoekenden van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel aan het werk te krijgen. Het gaat om WWB-ers die doorgaans hulp nodig hebben bij het vinden van passende vacatures en reële kansen nodig hebben om (duurzaam) de stap naar werk te maken. Hierin is de samenwerking met werkgevers van cruciaal belang.

Als ABC-bestuur lijkt dit ons een unieke kans om samen met de gemeenten te onderzoeken welke kansen dit biedt voor ondernemers!
 

Het programma is als volgt:

18.30 uur Inloop

19.00 uur
 Welkom door Ale Procée, voorzitter Achtkarspelen Bedrijven Contact

19.15 uur Inleiding door Astrid Peerenboom, W&I De Wâlden

19.45 uur Gelegenheid voor vragen/discussie

20.00 uur Buffet/netwerken
 

Adresinformatie:

Rabobank Burgum-De Lauwers
De Kolk 37
9231CV Surhuisterveen

Achter de Rabobank is op het eigen terrein aan de Nije Jirden voldoende parkeerruimte aanwezig!


Wij rekenen op uw komst en zien uw aan- of afmelding voor deze bijeenkomst graag uiterlijk vrijdag 25 januari om 12.00 uur tegemoet (zie aanmeldformulier onderaan deze pagina).
 

Namens het ABC-bestuur en met vriendelijke groet,?

A. Procée, voorzitter

 

Aanmelden | Afmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk...