Ondernemersbijeenkomst Noordoost Fryslân

12 januari 2013

Ondernemersbijeenkomst Noordoost Fryslân

Het bestuur van de Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân (ONOF) nodigt de  leden van Ondernemers Sociëteit Kollumerland (OSK), Ondernemersvereniging Kolllumerzwaag (OVK),  H & I Dokkum e.o., Ondernemersvereniging Dokkum, Stichting Ondernemers Dantumadiel (SOD), H&i Surhuisterveen, De Westereender Keaplju, O.V. Ternaard, O.V. Zuiderschans Dokkum, ICT Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC) van harte uit de Regionale Ondernemersbijeenkomst bij te wonen.
 

Datum/tijdstip:
Maandag 4 februari 2013, 17.30 uur

Locatie:
Zalencentrum Old Dutch
Noader Statsjonstrjitte 52-54
De Westereen (Zwaagwesteinde)
tel. 0511-442638


Aan de orde komt een interessante mix van ontmoeting van collega-ondernemers, nieuws en meningen over de sociaal-economische ontwikkelingen, ondernemerssuccessen.
 

Het programma luidt als volgt: 

17.30 uur - Ontvangst

18.00 uur - Openingswoord van de heer H. Geursen, voorzitter ONOF

18.15 uur - Voorgerecht (wordt aan tafel geserveerd)

18.30 uur - “ZORGPLAN FRYSLÂN” 

Inleiding door mevr. Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur van Zorgverzekeraar De Friesland.

Zorg staat de laatste tijd centraal. Dat roept vragen op. Waar moeten wij rekening mee houden als het gaat om  de financiering en de praktijk van de gezondheidszorg? De zorg is heftig in beweging, vooral ook in onze regio. Het gaat ons persoonlijk aan, maar is niet minder van belang voor onze medewerkers en het gaat dus (in)direct  ons bedrijfsleven niet voorbij. Veel  in de zorg moet  en zal veranderen. Hoe gaat dat verder en wat betekent dit voor onze regio? Voor ondernemers geen alledaagse kost. Mevr. Monissen weet er meer van!

19.15 uur - Hoofdgerecht  -  Buffet. 

20.15 uur - “EÉN  GEMEENSCHAPPELIJK AANBESTEDINGSBELEID IN NOORDOOST FRYSLÂN”

De overheid is een belangrijke partij als het gaat om de gunning van werk. De gemeenten voeren een uiteenlopend inkoop- en aanbestedingsbeleid. Voor ons bedrijfsleven is het vaak onduidelijk hoe het   bedrijfsleven  in Noordoost Fryslân op een transparante wijze betrokken kan worden bij de gunning van werken, levering van goederen e.d. Vanavond meer info (en discussie?) over dit heikele onderwerp!

Ca. 21.00 uur - Sluiting


Een afvaardiging (max. 2 personen) van uw organisatie is van harte uitgenodigd onze regionale ondernemersbijeenkomst als gast bij te wonen. De kosten van € 30,00 per bezoeker (incl. buffet/maaltijd + 3 consumpties) komen voor ABC-leden voor rekening van de vereniging. Wij verzoeken u vriendelijk zich vóór 30 januari 2013 op te geven bij de secretaris van de ONOF.

De aanmelding kan per e-mail: johwolters@planet.nl,  telefonisch 0512-363519 of per post: Verlaatsdam 12, 9231 MG Surhuisterveen.  Voor nadere informatie kunt u zich eveneens wenden tot  bovenstaande adressen.