Stimulering Regeling Energieproductie (SDE+)

2 november 2014

Stimulering Regeling Energieproductie (SDE+)

Waarom nu investeren in zon PV-systeem?

Het budget voor de SDE+ is in 2014 € 3,5 miljard. Op 25 september 2014 is hiervan bijna € 500 miljoen van de SDE+ toegekend aan projecten en voor € 1,1 miljard zijn er reeds door projecten aan aanvragen ingediend. Er is dus nog een riant deel van het budget van de SDE+ beschikbaar. Voor u een grotere kans op toezegging bij de aanvraag van de SDE+. Door gebruik te maken van de SDE+ bent u verzekerd van een goed rendement op het PV-systeem voor de komende 15 jaren.  

Werking SDE+

De Stimulering Regeling Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie. De SDE+ dekt het ‘gat’ tussen de prijs van grijze en groene stroom. Voor de SDE+ is één budget beschikbaar voor alle technieken. De technieken binnen de SDE+ zijn ingedeeld in verschillende fases op basis van de berekende kostprijs door de overheid. In totaal zijn er voor de SDE+ in 2014 6 fasen.

Fase 1 t/m 5 zijn al verlopen. Hierna gaat fase 6 in, fase 6 sluit op 18 december 2014 17:00 uur. Doordat het PV-systeem is ingedeeld in fase 6 bestaat er ook de mogelijkheid om in fase 5 al de SDE+ aan te vragen.

 fase 1fase 2
Basisbedrag (1) € 0,130 € 0,147
Correctiebedrag (2) € 0,054 € 0,054
Subsidiebedrag per kWh € 0,076 € 0,093

1. Het basis bedrag is door de overheid vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs van de techniek en geldt voor de gehele SDE+ periode.
2. Het correctiebedrag wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs om energie op te wekken in het desbetreffende jaar.

Indien u de toezegging van de SDE+ hebt ontvangen hoeft u nog niet gelijk het PV-systeem daadwerkelijk aan te schaffen. Binnen één jaar na de toezegging dient er een opdracht ten aanzien van de aanleg van het PV-systeem te zijn verstrekt. 

Voorwaarden SDE+

Om gebruik te maken van de SDE+ gelden wel een aantal voorwaarden. De voorwaarden worden hieronder toegelicht. 

 • U hebt minimaal een grootverbruik aansluiting nodig voor het doorvoeren van de elektriciteit (groter dan 3x80A).
 • In de SDE+ is de vereiste opgenomen dat de grote van het PV-systeem minimaal 15 kWp moet zijn.
  Dit houdt in dat er in ongeveer 55 zonnepanelen van 275 Wp zal moeten worden geïnvesteerd.
  Een voorwaarde van de SDE+ is dat het gaat om niet eerder gebruikte materialen. De kosten van het plaatsen en de aanschaf van een PV-systeem hangt erg af van het soort dak het systeem wordt geplaatst en is afhankelijk van de keuze van de installatie zelf.
 • Als u zelf niet de eigenaar bent van de beoogde locatie waarop het PV-systeem wordt geplaatst.
  Dan is er een verklaring van de eigenaar nodig voor de beoogde locatie. Daarnaast is er een omgevingsvergunning nodig bij een veldopstelling van zonnepanelen en in sommige gevallen bij het plaatsen van een PV-systeem op een monument en/of door het rijk aangewezen stads- of dorpsgezicht.
 • Indien als u voor een PV-systeem van 500 kWp of groter de SDE+ wilt aanvragen moet er een haalbaarheidsstudie worden ingeleverd bij de aanvraag van de SDE+. De haalbaarheidsstudie bestaat uit:
  - exploitatiebegroting;
  - energieopbrengst berekening;
  - onderbouwing van de financiering.  

Kleinverbruiker

Hebt u een kleinverbruik aansluiting van 3x80A of minder dan kunt u gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (EIA) en bestaat er de mogelijkheid tot het salderen van uw energierekening. Het voordeel van het salderen van uw energierekening houdt in dat u over de gesaldeerde kWh geen energiebelasting hoeft te betalen. Energiebelasting is een belasting die wordt geheven over de verbruikte kWh en wordt geïnd door de energieleverancier. Het tarief van de energiebelasting loopt af bij een hoger verbruik in kWh.