Talint foar Fryslân II subsidieregeling

3 november 2014

Talint foar Fryslân II subsidieregeling

Op 10 november stelt de provincie Friesland de subsidieregeling Talint foar Fryslân II open. De subsidieregeling maakt het financieel aantrekkelijk voor Friese werkgevers om voor één jaar een talint in dienst te nemen. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: de werkgever ontvangt een subsidie en het talint kan aan de slag. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân.

Talint foar Fryslân II keert een vast bedrag aan subsidie uit, voor maximaal 3 trainees per werkgever. De werkgever moet zelf het bedrag aanvullen tot (minimaal) het minimumloon. Daarnaast verzorgt de werkgever 100 uur aan opleiding voor de trainee tijdens het traineeship. De trainee is na 1 januari 2011 afgestudeerd en werkt 52 aaneengesloten weken (inclusief vakantie), 32 uur per week voor de werkgever. Op de website www.fryslan.nl/talint vindt u het totale aantal beschikbare traineeplaatsen en de hoogte van de subsidie.

Let op! Aanvragen die voor 10 november zijn binnengekomen worden niet in behandeling genomen. De subsidieregeling wordt maximaal een half jaar opengesteld, maar sluit eerder als de subsidieplafond bereikt is. Hier geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en ‘vol = vol’.

Bekijk de volledige regeling en voorwaarden op de website www.fryslan.nl/talint


Aanvraag gezamenlijk inleveren
Op 31 oktober jl. heeft een informatiebijeenkomst m.b.t. Talint foar Fryslân II plaatsgevonden in Innovatiehuis Lauwersdelta te Buitenpost. Naast het delen van kennis en expertise is er tijdens deze bijeenkomst besproken om alle aanvragen uit Noordoost Fryslân tijdig te verzamelen en gebundeld op een ludieke manier in te leveren bij het Provinciehuis te Leeuwarden. Klik hier voor meer informatie.