VDM Drogeham wint ondernemersprijs gemeente Achtkarspelen

2 april 2009

VDM Drogeham wint ondernemersprijs gemeente Achtkarspelen

VDM Woningen te Drogeham is de eerste ondernemer van het jaar 2008 van de gemeente Achtkarspelen. Dit werd donderdag 2 april 2009 bekend gemaakt in De Dikke Draai in Surhuisterveen door de heer Joop Atsma, lid van de Tweede Kamer voor het CDA. De ondernemersprijs van de gemeente Achtkarspelen is een initiatief van de gemeente Achtkarspelen in samenwerking met ondernemersvereniging ABC Achtkarspelen. De gemeente Achtkarspelen spreekt met deze ondernemersprijs haar waardering uit voor het ondernemerschap binnen de eigen gemeentegrenzen.

Nominaties
Bedrijven konden zichzelf of een ander bedrijf uit de gemeente Achtkarspelen nomineren voor de titel Ondernemer van het jaar. Stichtingen, verenigingen en (semi) overheidsinstellingen waren uitgesloten van deelname.

Een deskundige jury heeft de genomineerde bedrijven beoordeeld op innovatie kracht, duurzaamheid, werkgelegenheid, positief in het nieuws, groeipotentie, uniekheid, leefbaarheid/ betekenis voor de regio.

De juryleden zijn:

 • Dhr. J. Atsma, lid van de Tweede Kamer voor het CDA
 • Dhr. W. van der Wal, wethouder Economische Zaken van de gemeente Achtkarspelen
 • Dhr. D.J. Douwstra, regiodirecteur Friesland Bank
 • Dhr. A. Procée, voorzitter ondernemersvereniging AB

Juryrapport Ondernemersprijs Achtkarspelen 2008

Naar aanleiding van de aankondigingen zijn er 14 bedrijven genomineerd waarvan sommige met een uitgebreide motivatie. Sommige bedrijven hebben zich zelf genomineerd, sommige zijn door anderen genomineerden sommige en sommige door de lokale ondernemersverenigingen.

De volgende bedrijven hebben zich of zijn genomineerd:

 1. Tuinspul.nl uit Twijzel
 2. SH autoclean uit Surhuisterveen
 3. New Vision Events uit Drogeham
 4. Bouwbedrijf Tamminga uit Buitenpost
 5. MTS Reinders Annema uit Drogeham
 6. All Cars Service uit Buitenpost
 7. Autobedrijf Kazimier uit Buitenpost
 8. VDM uit Drogeham
 9. Wellness Centre Postma uit Surhuisterveen
 10. Barkmeijer uit Stoobos
 11. Schoonmaakbedrijf Kuipers uit Kootstertille
 12. Dalstra Reizen uit Surhuisterveen
 13. Land Transport uit Harkema
 14. Sterc uit Surhuisterveen

De jury heeft de bedrijven beoordeeld op de volgende onderwerpen:

 • Innovatiekracht
 • Duurzaamheid
 • Werkgelegenheid
 • Positief in het nieuws
 • Groeipotentie
 • Uniekhied
 • Leefbaarheid / betekenis voor de regio.

En de winnaar is.... VDM uit Drogeham !!

VDM is een succesvol bouwbedrijf met een lange traditie. Het is een familiebedrijf uit 1880. Door de broers Marten en Hendrik van der Meer is het accent verlegd van kozijnen naar hout skelet bouw in de particuliere sector. Dit is zeer succesvol gebleken.

De jury heeft bij de beoordeling van de bedrijven gekeken naar de bovengenoemde onderwerpen. Voor VDM heeft dit geresulteerd in de volgende beoordeling:

De innovatiekracht van VDM als bouwbedrijf is ongekend in de branche. Altijd op zoek naar creatieve, vernieuwende oplossingen. Zo is VDM gekomen met energieneutrale woningen en met energiezuinige woningen volgens het actieve principe. Ook de ronde muurplaat vergroot de standaardisatie; bij een muur met ronde muurplaat kunnen verschillende dakhellingen probleemloos gebruikt worden. Maar VDM is ook slim genoeg om nieuwe innovatieve ideeën snel over te nemen, zoals de I- liggers. Dat zijn lichtere, energiezuiniger varianten voor de traditionele balken in huizen. Zo blinkt de hele productie straat uit in slimme, degelijke, innovatieve oplossingen.

Maar niet alleen op gebied van bouwen is VDM vernieuwend. Ook op gebied van marketing en verkoop. Zo springt VDM nu in op de gevolgen van de recessie door een verkoop garantie aan te bieden.

Op gebied van duurzaamheid loopt VDM voorop. Zo heeft het bedrijf op de productielocatie Drogeham zeer weinig afval omdat veel restmateriaal weer hergebruikt wordt. Ze slaan hun materiaal overdekt op zodat het niet plastic hoeft te worden verpakt. Dit heef teen enorme vermindering van de hoeveelheid afval opgeleverd. Ook heeft VDM een bouwproject in Groningen waar in samenwerking met een school huizen gebouwd worden zonder dat er afval ontstaat. Daar wordt gewerkt volgens het principe van 'cradle to cradle'. Al het restmateriaal wordt door een school verzameld. Wat bruikbaar is voor de school houdt ze zelf en de rest wordt zo gescheiden dat het weer dienst doet als kwaliteitsproductenmateriaal voor anderen. Waar weer producten van dezelfde kwaliteit voor terug komen.

Positief in het nieuws is VDM regelmatig. Bij voorbeeld bij de aanleg van glasvezel in Drogeham. Dit is mede op initiatief van VDM gebeurd. Maar ook de energieneutrale woningen in Kollum komen uit Drogeham.

Over werkgelegenheid is in deze tijden van onzekerheid weinig te zeggen. Maar VDM is een van de weinige bouwbedrijven die nog steeds vacatures heeft open staan. De portefeuille van VDM is tot nu toe goed gevuld en qua personeel zitten ze nog op een hoog niveau. ER werken meer dan 160 man personeel bij VDM.

De groeipotentie van VDM voor Achtkarspelen blijkt uit de voorgenomen concentratie van kantoorfuncties in Drogeham en de plannen voor verbouw en uitbreiding van het huidige kantoorpand. Verder wil VDM nog een loods realiseren voor de opslag van producten. Verder heeft VDM een verkooplocatie in Almere en gaat ze ook één opzetten in Noord Holland. Op deze verkooplocaties wordt het werk van Drogeham binnen gehaald.

Voor de regio en Achtkarspelen is het van groot belang om dit soort grote, unieke spelers in haar gemeente te hebben. Dit zijn bedrijven waar de hele regio van kan profiteren door de kennis, het netwerk en de geleverde kwaliteit. Dat straalt af op Drogeham maar ook op heel de regio.

Aansluitend hierop is een bedrijf als VDM op meerdere fronten belangrijk voor de regio. Dankzij het bedrijf hebben ongeveer 70 gezinnen in Achtkarspelen inkomen. Maar de neveneffecten zijn ook omvangrijk voor leveranciers van VDM in de regio. Het contract met een landelijke leverancier voor drinken en hapjes is opgezegd en het wordt nu weer gehaald in het dorp. Verder heeft VDM in verband met de uitbreidingsplannen de ijsbaan verlegd. Er is nu een nieuwe baan teruggekomen waar ook kortebaan wedstrijden opgehouden kunnen worden, inclusief verlichting.

Kortom, VDM is volgens de jury een terechte winnaar die op alle punten goed scoort. De jury feliciteert VDM met de prijs van Ondernemer van het jaar en hoopt dat ze nog lang en succesvol haar bedrijf zal voeren in Drogeham

Namens de jury,

Dhr. J. Atsma