Zet uw bedrijf op De Kenniskaart!

20 september 2012

Zet uw bedrijf op De Kenniskaart!

Geachte ondernemer,

Onze kenniseconomie en daarmee ook het bedrijfsleven staan voor grote veranderingen en nieuwe uitdagingen. Volgens deskundigen moet de slogan "Kennis is macht" plaats maken voor "Kennis delen is de kracht".

Dit vraagt van ondernemers en bedrijven een andere instelling. Een actieve manier om uw kennis te delen met andere bedrijven is u aan te sluiten bij het speciaal voor dit doel opgezette kennisnetwerk: de Kenniskaart van Noord Nederland (KKNN).

De Kenniskaart geeft u de mogelijkheid de kennis en deskundigheid van uw bedrijf te promoten en te delen met andere bedrijven in de regio Noord Nederland, maar ook in de rest van Nederland en zelfs tot over de landsgrenzen. Anderzijds kan uw bedrijf uiteraard profiteren van de kennis en deskundigheid van de andere bedrijven binnen dit netwerk.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.kenniskaartnoordnederland.nl. Daar leest u ook ervaringen van bedrijven die het initiatief herkend hebben als waardevol en hun bedrijf daarom op de (kennis)kaart hebben gezet.

Als u meedoen ziet als een kans en ook uw bedrijf op deze kaart wilt zetten, neemt u dan contact op met Auke Piet van der Meulen (ap.vandermeulen@achtkarspelen.nl) of Ilona Boekhorst (i.boekhorst@achtkarspelen.nl). Hij of zij zal er dan voor zorgen dat een van de medewerkers van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân u benadert om de aanmelding af te ronden.

Als gemeente Achtkarspelen ondersteunen wij dit initiatief. We hebben hier samen met onze partners uit Netwerk Noordoost budget voor beschikbaar gesteld zodat 60-80 bedrijven in Noord Oost Fryslân op de kaart kunnen worden gezet. De plaatsingskosten ad. € 150,= betalen wij voor u. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn het eerste jaar gratis. Daarna komen deze kosten, € 30,= per jaar, voor uw rekening.

Doe mee en profiteer ook van de kracht van kennis delen!


Met vriendelijke groet,


Wethouder Jan Lammers
Economische zaken