Lid worden

Goed ondernemen, dat is wat u wilt. Weten wat er speelt in het vakgebied. Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Uw collega-ondernemers goed leren kennen. Daarom wordt u lid van het Achtkarspelen Bedrijven Contact! Het lidmaatschap van het ABC biedt u vele mogelijkheden, maar verplicht u tot niets.

Voordelen lidmaatschap

Het ABC-lidmaatschap biedt u vele voordelen. Een aantal daarvan hebben we voor u op een rij gezet:

  • Uw bedrijf wordt vertegenwoordigd in de regio
  • U leert uw collega-ondernemers goed kennen
  • U bent eerder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Uw bedrijf wordt vertegenwoordigd in de regio
Wij treden voor u op als gesprekspartner richting de overheid. We praten met het gemeentebestuur over milieuproblemen, infrastructuur, arbeidsmarkt, scholing, industriebeleid en bedrijventerreinen. Waar nodig ondernemen wij acties in de richting van de provincie en het rijk.

U leert uw collega-ondernemers goed kennen 
Tijdens de ABC-bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken ontmoet u uw collega-ondernemers. Die contacten zijn voor velen al zo waardevol dat een lidmaatschap het overwegen waard is.

U bent eerder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen
Wij verzorgen tijdens elke bijeenkomst een korte lezing door een deskundige over actuele zaken. ABC-leden zijn daardoor beter geïnformeerd en lopen qua kennis veelal voorop.

Investeer nu in uw bedrijf, u bent al lid voor slechts € 175 per jaar.

Enkele spelregels m.b.t. het lidmaatschap

  • Het ABC kent een seizoen waarin activiteiten worden georganiseerd, dit loopt van 1 september t/m 30 juni. In de vakantie-periode (juli-augustus) worden in principe geen activiteiten georganiseerd. Tevens ontvangen leden van het ABC uitnodigingen voor bijeenkomsten van andere (netwerk) clubs zoals KEI en ONOF indien deze worden georganiseerd.
  • Het lidmaatschap kan worden aangegaan op ieder moment van het jaar.
  • De contributie bedraagt € 175,- en wordt (bij voorkeur) geïnd via automatische incasso. Indien niet voor automatische incasso wordt gekozen, wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht (vanaf 2019)
  • De facturatie van de contributie vindt plaats in oktober/november van het lopende seizoen.
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  • Het lidmaatschap kan, uitsluitend schriftelijk, worden opgezegd via het secretariaat uiterlijk voor 1 oktober van het lopende seizoen.


No-show regeling
Als bestuur van het ABC doen wij ons best om voor de leden per seizoen een aantal gevarieerde bijeenkomsten te organiseren. Daarbij letten wij niet alleen op de inhoud van de bijeenkomsten maar ook op de kosten die hiervoor worden gemaakt. De locaties waar wij verblijven vragen ons vooraf het aantal te verwachten gasten door te geven. Wij vragen u daarom begrip voor het feit, dat u zich tot 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst kosteloos kunt afmelden. Indien wij uw afmelding later ontvangen zullen wij, met uitzondering van calamiteiten en onvoorziene omstandigheden, een no-show vergoeding van € 25,- in rekening brengen.

Privacy regels
Het ABC hecht veel waarde aan de privacy van haar leden. Het privacy statement is opgenomen op de website. De bij ons bekende gegevens van leden worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden. Met het aangaan van het lidmaatschap geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor het verzenden van uitnodigingen en nieuwsbrieven door het ABC. Alsmede de vermelding van uw bedrijf (met link naar de website van uw bedrijf) op de website van het ABC.

 

Lid worden

Vul hieronder uw gegevens in om u aan te melden.

*Verplichte velden