Agenda

 

 ....... 2020: Algemene Ledenvergadering met spreker; Friet en Eethuis De Lauwers, Surhuisterveen

De ALV is vanwege de coronacrisis uitgesteld, een nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk


26 mei 2020: Kwartaalgesprek Gemeente Achtkarspelen; Buitenpost
Is vanwege de coronacrisis gehouden in online-vorm


16 juni 2020: Bestuursvergadering


......... 2020: Slotbijeenkomst

Wordt vanwege de coronacrisis niet georganiseerd


8 september 2020: Bestuursvergadering


8 september 2020: Kwartaalgesprek Gemeente Achtkarspelen; Buitenpost


.. september 2020: Seizoensopening


.. oktober 2020: Ondernemersprijs Achtkarspelen 


.. oktober 2020: Bestuursvergadering


10 november 2020Bestuursvergadering, Buitenpost


10 november 2020Kwartaalgesprek Gemeente Achtkarspelen, Buitenpost


.. november 2020: Bedrijfsbezoek 


.. december 2020: Winterbijeenkomst