Investeringsfonds 8karspelen

 

Doelstelling van Stichting Investeringsfonds 8karspelen is het stimuleren van de economische ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid in de gemeente Achtkarspelen. Het fonds doet dit door het beschikbaar stellen van (achtergesteld) kapitaal in combinatie met, of aanvulling op andere financieringsbronnen. 

(Startende) duurzame ondernemers die in gesprek zijn met een door de AFM goedgekeurde instelling en een positieve beoordeling hebben ontvangen voor hun financieringsaanvraag, maar nog net wat kapitaal te kort komen, kunnen een aanvraag indienen bij de stichting. Het initiatief voor het oprichten van het fonds is genomen door de gemeente Achtkarspelen, Stichting Bedrijven Centrum Achtkarspelen, Rabobank Drachten Noordoost Friesland en Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC). 

Ondernemers die interesse hebben voor ondersteuning door het fonds of meer informatie willen hebben, kunnen contact opnemen met Ale Procee (06-83207512) of Jos Blom (06-50266589) of via de website.